مدیریت و مهندسی برند، مشاور برند، مدرس برند، مدرس تجربی مهارتی برند و برندسازی

برندینگ، برندسازی و ساخت و برند حرفه ای

علی خویه

09122991608


ساخت، توسعه، تقویت و ارتقا برند

با بیش از 18 سال تجربه ی اجرایی

نویسنده ی کتاب مرجع "مدیریت برند"-تفکر برند


- تعریف جدید اصول مدیریت برند


- تغییر نگرش به سوی واقعیت برند


- تفکر خلاق در برند سازی


ارتقای مهارت- مهارتهای برند سازی


- مهارت برند داری


- مهارت برند شناسی


- مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند


- فرایند تصمیم گیری مشتریان و مصرف کنندگان درباره برند


- مهندسی ارزش برند


- مهارت پیشبرد و ترفیع برند


- مهارت تحقیقات برند


- مهارت حفظ برند


- مهارت کنترل برند


- مهارت هویت سازی برند


- مهارت شخصیت سازی برند


- شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند


- معاینه فنی برند


- سبگ های برندسازی


- تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری


کارگاه- کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند


/ 0 نظر / 19 بازدید