پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

آموزش در محل توسط گروه تخصصی

آموزش در محل توسط گروه تخصصی G.MAS  متخصصین تربیتی و روانشناسان معتقدند،آموزش موثر حاصل ترکیب مدیریت خوب کلاس، سازماندهی، طراحی موثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید