سخنرانی علی خویه در همایش مدیریت برند در هتل رابیسون بلو گرجستان

سخنرانی علی خویه در همایش مدیریت برند در هتل رابیسون بلو گرجستان

ارسال توسط اعضای انجمن مدیریت برند
دوره جامع مدیریت برند:  مدرس استاد علی خویه ، مشاور برند شرکت های معتبر مولف و مترجم کتاب مدیریت و مهندسی برند

 ارسال توسط اعضای انجمن مدیریت برند

بسمه تعالی

مدیریت محترم عامل

پیرو مذاکره تلفنی پیشنهادیه برنامه برندسازی  شرکت .... خدمت حضرتعالی ارایه می گردد

طبق مطالعات تطبیقی صورت گرفته در چندین کشور برندسازی و مدیریت برند تاریخی و تمدنی یک شهر یا منطقه با برندسازی محصولات و خدمات بسیار متفاوت است لذا پیشنهادیه ذیل بر اساس این مطالعه تطبیقی تهیه وارایه گردیده است. هزینه ها بر اساس مدت زمان و حجم کار قابل مذاکره و چانه زنی می باشد.

ردیف

فعالیت ها

متد

زمان( روز)

سرمایه گذاری ریال

1

تحقیقات استراتژیک استان شرکت .... در زمینه افکارسنجی نگرش سنجی

مطالعه ای میدانی

20

250000000

2

تحقیقات استراتژیک SWOT شرکت .... مهندسی ساختار برند استان شرکت .... به شکل مزیت رقابتی و سرمایه گذاری آینده سنجی

مطالعه ای میدانی و نخبه گرایی و آنالیز استراتژیک سیستمی

20

200000000

3

تهیه برنامه ( IBCP ) ارتباطات یکپارچه برند

برندسازی شهری و استانی و الگو برداری از برنامه های برندسازی در سطح جهان

 

250000000

4

اجرای فاز یک IBCP

 

30

بستگی به همکاری و امکانات  دارد

5

ارزیابی و آنالیز اولیه IBCP

 

5

50000000

6

تهیه برنامه برندسازی یکپارچه استانی در سطح استان

شبیه سازی و الگوبرداری و سیستم های آینده پژوهی

20

150000000

7

اجرای برنامه برندسازی یکپارچه استانی در سطح استان

 

30

بستگی به سطح برنامه و امکانات و همکاری ارگان ها و سازمان های زیرمجموعه  می باشد

8

تهیه برنامه برندسازی یکپارچه استانی در کل ایران

شبیه سازی و الگوبرداری و سیستم های آینده پژوهی

50

300000000

9

اجرای  برنامه برندسازی یکپارچه استانی در کل ایران

 

 

بستگی به سطح برنامه و امکانات و همکاری ارگان ها و سازمان های زیرمجموعه  می باشد

10

تهیه برنامه برنسازی یکپارچه در کل جهان

شبیه سازی و الگوبرداری و سیستم های آینده پژوهی

10

150000000

11

اجرای   برنامه برنسازی یکپارچه در کل جهان

 

 

بستگی به سطح برنامه و امکانات و همکاری ارگان ها و سازمان های زیرمجموعه  می باشد

12

تهیه برنامه( IACP) برنامه ارتباطات تبلیغات یکپارچه

شبیه سازی و الگوبرداری و سیستم های آینده پژوهی و تکنیک های خلاقیت

/ 0 نظر / 41 بازدید